Da li vidite riječ na ovoj fotografiji?

Tvrde da samo jedan posto ljudi za deset sekundi može vidjeti riječ na fotografiji, jeste li među njima?


Rješenje

Među krivudavim crnim i bijelim linijama skrivena je riječ “SEE”, što na engleskom znači vidi. Nagoveštaj za rješenje ove lukave iluzije je da smanjite fotografiju. Iznenada će se otkriti skrivena riječ.

Zašto su mozgalice korisne?

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje.